מאמרים

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 3/2018 בבטאון רואה חשבון

קישור לביטאון

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011 - הידוע כ"חוק האריזות" מחייב את היבואנים והיצרנים בדיווח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון.

במקביל לכניסת החוק לתוקף, פורסם נוסח מוסכם של חוות דעת, אשר נכתב על ידי המשרד להגנת הסביבה ולשכת רואי חשבון על בסיס של ידע תיאורטי והנחות הצדדים בנוגע לחוק החדש.

בשנה האחרונה, לאחר מספר שנות ניסיון של כל הצדדים, עלה הצורך לעדכן את חוות הדעת לפרקטיקה הנהוגה.

מאמר זה ינסה להסביר את הצורך בשינוי ויתמקד בפירוש של חוות הדעת החדשה.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ב 1/2018

שנת 2017 שהסתיימה נחשבת לשנה שבה פרץ המטבע הווירטואלי ביטקוין לתודעת ההמונים.

זינוק של כ- 1,500% משער של 1,000 דולר לכ- 15,000 דולר הספיקו כדי לייצר הד תקשורתי.

רשויות המס בעולם, כולל זו שלנו, הבינו את גודל התופעה וכבר בתחילת 2017 פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין).

כצפוי, ישנה מחלוקת מקצועית בין רשות המסים לבין הציבור המחזיק במטבעות אלו.

במאמר זה נסקור מספר סוגיות וננסה לנתח אותן.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ב 1/2018

נדגיש כי, אחזקת נכסים וחשבונות בנק בחו"ל מותרת על פי כל דין.

עם זאת, על רווחים ועל אחזקות, מעל סכומים מסוימים, חייבים לדווח באופן שוטף ולשלם מסים לרשויות המס, בהתאם לדיני המס בישראל.

לאחרונה פורסם על ידי רשות המסים הנוהל החדש לגילוי מרצון.

נכתב על ידי רו"ח ארז סנדק ופורסם ב 3/2016  

במהלך חודש מרץ השנה התפרסם תזכיר חוק מס ערך מוסף בקשר לגביית מע"מ בשל רכישת מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שרותי תקשורת ושרותי רדיו וטלוויזיה מספקים בינלאומיים אשר מושבם אינו בישראל, דהיינו יבוא נכסים בלתי מוחשיים.

רו"ח ארז סנדק מתייחס בהרחבה לנושא באתר gadgety ב 3/2016.

קישור למאמר

עסקאות של ייבוא מוצרים בלתי מוחשיים (מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שרותי תקשורת, שידורי רדיו וטלויזיה ורכישת תוכנות) הן עסקאות חייבות במע"מ בישראל. 

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 1/2016 באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" ובאתר של רמי אריה.

קישור למאמר

בשנת 2009 פורסם בספר החוקים "חוק ההתייעלות הכלכלית" ובו עודכנה תקרת עוסק פטור מסכום של  79,482 ₪  לסכום של 100,000 ₪. התיקון הוא רטרואקטיבית החל מ 1/1/2014.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 10/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

בתאריך 23/7/2009 פורסם בספר החוקים חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 ובו בפרק המיסים נרשם כי בהגדרת עוסק פטור יתוקן הסכום הנקוב (79,482) ל- 100,000 ₪.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 9/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

לפני מספר ימים תם המועד האחרון (שכידוע הוארך מאז עד ל- 30/6/2016) להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראת השעה.

נוהלי גילוי מרצון, במתווים שונים, היו קיימים עוד משנת 2005. אך המתווה הנוכחי הינו מכניס מאד למדינת ישראל וחשף יותר מ 10.3 מיליארד ₪ בשנה האחרונה, להלן מספר גורמים עיקריים:

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 7/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" ובפורטל "תשתיות"

קישור למאמר

כחלק מהניסיון של מדינת ישראל ליישר קו עם החקיקה העולמית בתחומי המיחזור וההתמודדות עם בעיית הזיהום הסביבתי החלה כנסת ישראל ב"חקיקה ירוקה".

החל משנת 2014 נכנס לתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 - הידוע בפשטות כ"חוק הפסולת האלקטרונית".

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 6/2015 בבטאון רואה חשבון, באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע", בפורטל "תשתיות" ובאתר של רמי אריה

קישור למאמר

החל משנת 2012 נכנס לתוקף החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011 - הידוע בפשטות כ"חוק האריזות".