נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 9/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

לפני מספר ימים תם המועד האחרון (שכידוע הוארך מאז עד ל- 30/6/2016) להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראת השעה.

נוהלי גילוי מרצון, במתווים שונים, היו קיימים עוד משנת 2005. אך המתווה הנוכחי הינו מכניס מאד למדינת ישראל וחשף יותר מ 10.3 מיליארד ₪ בשנה האחרונה, להלן מספר גורמים עיקריים:

  1. הכנסת מסלול מקוצר ומסלול אנונימי למתווה הגילוי מרצון הנוכחי.
  2. חלוקת טפסי 5239 לחשודים בהעלמות מס.
  3. פרסומים נרחבים בכלי התקשורת, שבוצעו במקביל לאכיפה מיוחצנת היטב של רשויות המס.
  4. תהודה ומודעות עולמית לנושא ההון השחור ותחילתן של סנקציות כנגד בנקים המסתירים משקיעים עבריינים.
  5. מדיניות "בריונית" של הבנקים השוויצרים לחייב בעלי חשבון להוכיח שההון שלהם מדווח בטרם יוכלו בעלי החשבון לבצע פעולות משמעותיות בחשבון.

 

בהתאם להוראות השעה המקוריות והוראות הנוהל, הבקשה לגילוי מרצון תידחה במספר מקרים. בין היתר, כאשר בעת הגשת הבקשה קיים ברשויות מידע הקשור לגילוי מרצון או אם המס הנובע מהגילוי אינו משמעותי (למעט כאשר מדובר בכספי ירושה).

 

על פי הוראות הביצוע בקשות שיוגשו במסלול המקוצר ("הירוק") יעברו הליך מהיר מאד שבמסגרתו רק חלק קטן מהן יעברו בדיקה מדגמית.

בפועל, במידה והוגשה בקשה ובה חבות מס נמוכה מ 50,000 ₪, התקבל מכתב דחייה ממחלקת החקירות ובו נכתב כי הבקשה נדחית ויש לגשת לפקיד השומה לשם הסדרת הדיווח ותשלום המס האזרחי.

בחוזר חדש, מיום 21 בספטמבר, הודיעה רשות המיסים כי תבטל את התנאי המפלה של תשלום מס משמעותי, ואף ציינה כי יישלחו מכתבים לבקשות אשר נדחו בשל תשלום מס נמוך ובהם תינתן למבקשים אפשרות להגיש את הבקשה בשנית.

הסטייה הזו של רשות המיסים מהנוהל (שהיא בעצמה פרסמה) יצרה מספר בעיות עיקריות:

 

  1. עומס על המייצג – על פי ההיגיון של רשות המיסים, מרגע שהוגשה בקשה והיא מתקבלת, הכל כבר אמור להיות במחשב והפנייה של המייצג לפקיד השומה היא רק פעולה שנועדה לחבר את המייצג לפקיד השומה ספציפי לשם התקדמות וסיום התהליך במהירות ויעילות.

דחיית הבקשה גרמה לעומס גדול על המייצגים שבה לידי ביטוי בעיקר בהליכים בירוקרטים ארוכים ומתישים מול פקידי השומה השונים.

 

  1. עומס על פקיד השומה – רשות המסים כתבה בנוהל עצמו שמטרת המסלול המקוצר היא לזרז את הטיפול ולהקל על העומס (הכבד מאד בלאו הכי)  לפקידי השומה וזאת בעזרת בדיקה מדגמית בלבד של הבקשות במסלול המקוצר. דחיית הבקשה גורמת בדיוק את ההיפך, דווקא בתיקים שבאופן מובהק הם הזניחים ביותר (מבחינה כספית למדינה) נוספת לפקיד השומה עבודה.

 

  1. חריגה מלוחות הזמנים להם התכוונה הרשות – בהוראות הנוהל והביצוע נרשם לוח זמנים קצר מאד יחסית לטיפול בבקשה במסלול המקוצר. ניתן לומר כי הכוונה הייתה שתוך פרק זמן של בין חודש לשלושה חודשים יסתיים הטיפול בבקשה, כולל העברת התשלום בגינה.

דחיית הבקשות הללו בעצם מבטלת  את לוח הזמנים שנקבע בנוהל וכפועל יוצא הטיפול בבקשות נמשך פרקי זמן ארוכים בהרבה.

 

  1. העלאת הסיכוי להחטאת המטרה – מכיוון שהבקשות הקטנות נדחות, נותרות במסלול המקוצר רק בקשות עם תשלומי מס גדולים יותר ורק מתוכן יבצעו בחירה מדגמית, כך שסביר שבקשות עם תשלומי מס גבוהים יותר יעברו להליך התשלום ללא בדיקה מקיפה.

אם היו במסלול גם הבקשות הקטנות יכלו ברשות המיסים לקבוע קריטריונים שיסננו את הבקשות הקטנות (כמו תשלום המס) והמדגם היה יעיל יותר.

 

  1. חוסר אמון הציבור – מי שבחר במסלול המקוצר הכין את עצמו להליך ספציפי לאור הרשום בנוהל, אך בפועל מוצא עצמו במסלול שונה ולא מוכר.

בנוסף ואף חשוב מכך, ייתכן והרשויות יטענו בעתיד כי דחיית הבקשה גרמה לכך שהמבקש לא קיבל חסינות מהליך פלילי.

 

כעת, לאחר שרשות המיסים האריכה את מועד הוראת השעה וביטלה את התנאי המפלה יכולים אזרחים ומייצגים לפנות שוב למסלול "הירוק" בתקווה שבקשתם תתקבל ותטופל בדרך הטובה, היעילה והקצרה ביותר.

ניתן לקוות כי בקשות אשר נדחו בעבר וכבר החלו טיפול פרטני בפקידי השומה יזכו לטיפול מהיר וענייני על מנת להביא לסיום התהליך וגביית הכספים במועד הקצר ביותר האפשרי.

יש לצפות מרשות המיסים להודיע כי בקשות אשר נדחו בשל תשלומי מס נמוכים יקבלו חסינות מהליך פלילי גם אם לא יחזרו על ההליך מחדש אלא ימשיכו בהליך השומה הרגיל.

 

לאור הודעתה של רשות המיסים אנו ממליצים לכל מי שמחזיק חשבונות בנק לא מדווחים, גם אם בסכומים קטנים, להתחיל מיד בהליך גילוי מרצון במטרה להסדיר את חובותיו ולהסיר את ההיבט הפלילי של מעשיו.

 

 

הכותב הינו רואה חשבון ממשרד קבקוב בלאס ושות' www.kabkh.co.il