נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 10/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

בתאריך 23/7/2009 פורסם בספר החוקים חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 ובו בפרק המיסים נרשם כי בהגדרת עוסק פטור יתוקן הסכום הנקוב (79,482) ל- 100,000 ₪.

למרות שהחוק אושר ופורסם, לא בוצע התיקון בחוק מע"מ והסכום נשאר כשהיה (בליווי הערה שהסכום תוקן ל- 100,000 ₪ אך התיקון לא מיושם).

גם טבלאות המידע, המפורסמות על ידי המדינה, התעלמו מהתיקון והשאירו את התקרה. כך שלמרות כוונת המחוקק, בפועל נותרה התקרה בסכום של 79,482 ₪.

בימים האחרונים אנו עדים לשינוי, לקראת סוף חודש אוגוסט שונה חוק מע"מ בהתאם לתקרה החדשה ועודכנו הסכומים בטבלאות באתר רשות המסים וזאת רטרואקטיבית החל מ-1/1/2014. רשות המסים טרם יצאה בהודעה מסודרת בנושא ובפניות אליה נאמר כי בתקופה הקרובה ייצא חוזר בנושא שיכלול הנחיות והסברים.

ההשלכות של השינוי משמעותיות, בייחוד כאשר אנו נמצאים לקראת סוף שנת המס ועוסקים פטורים רבים מכלכלים צעדיהם בזהירות על מנת לעמוד בדרישות החוק, שינוי של כ 20% הוא מהותי ביותר.

לדעתי, על רשות המיסים היה להוציא את החוזר, או לפחות הודעה רשמית על התיקון, בטרם תיקון החוק וזאת במטרה ליידע את הציבור על התיקון בצורה אקטיבית ולמנוע מצבים בהם החוק משונה בפועל אך הציבור אינו מודע לשינוי.

כיוון שעדיף מאוחר מאשר אף פעם, יש לברך את הרשות על התיקון ולקוות כי בחוזר שייצא יהיו פתרונות הוגנים ויעילים להתמודדות עם הרטרואקטיביות של התיקון, כמו לדוגמא בסוגיה של מעבר, שלא לצורך, מעוסק פטור למורשה:

עוסקים שהיו פטורים ובמהלך השנים 2014 או 2015 עברו את התקרה של 79,482 אך לא את התקרה החדשה וכפועל יוצא הפכו להיות עוסקים מורשים – האם תינתן להם אפשרות לחזור בהם מהחלטתם ומה המשמעות של פעולה שכזו?

דוגמא, למקרה היפותטי, של עוסק שיכול ונפגע מהמצב היא של עוסק פטור שכל לקוחותיו הם לקוחות פרטיים וכתוצאה מהמעבר (המיותר) לעוסק מורשה היה עליו להעלות את מחיריו או לספוג בעצמו את המע"מ – פעולות שייתכן והביאו לתוצאה של איבוד לקוחות או שחיקה ברווחים.

 

הכותב הינו רואה חשבון במשרד קבקוב בלאס ושות' www.kabkh.co.il