משרד קבקוב בלאס ושות' רואי-חשבון מתמחה כבר למעלה מארבעה עשורים
במתן שירותים בתחום ראיית החשבון.

ביקורת דוחות כספיים

דוחות שנתיים לעצמאיים

ייעוץ ותכנוני מס

הנהלת חשבונות וחשבות שכר

שרותי חשבות וניהול כספים

ליווי מול הרשויות בפתיחת תיקים וייצוג שוטף

גילוי מרצון, עבודות כלכליות ופרויקטים מיוחדים

ביקורת חוק האריזות והפסולת האלקטרונית

קרא עוד