מחירון שירותי משרד:

השירות שכר טרחה -    בש"ח ללא מע"מ הערות
דוחות שנתיים:    

דוח שנתי לעוסק או חייב בהגשת דוח (1)

2,000 - 5,000 

הטווח מתייחס למקרים הבאים:

1. עוסק פטור או מורשה קטן (2,000)

2. מורשה עם מחזור עד 500,000 (2,500)

3. מורשה עד מיליון (3,500)

4. מחזור מעל מיליון (5,000)

דוח שנתי לעוסק + הנה"ח (2)

500 - 3,000 בחודש

לפי הטווח של הדוח השנתי            (500 / 1,000 / 1,500 / 3,000)

דוח שנתי לחברה

7,500 - 30,000

הטווח מתייחס למקרים הבאים:

1. חברה קטנה (7,500)

2. מחזור מעל 500,000 (10,000)

3. מחזור מעל מליון (15,000)

4. מחזור מעל 3 מיליון (30,000)

דוח שנתי לחברה + הנה"ח (2)

1,500 - 6,000 בחודש

לפי הטווח של הדוח השנתי            (1,500 / 2,500 / 3,500 / 6,000)

דוח לשכיר

25% מההחזר

ולא פחות מ- 750 לדוח            

     
ניכויים:    
תלוש משכורת (3) 55 לתלוש  
הצהרות הון: 1,500 - 10,000  
     
אישורים מיוחדים:    
אישורים לבנקים, מכרזים, מדען ראשי, קרנות וכו' 200 - 1,000 בהתאם למסמך המבוקש

 

(1) על חשבונות בנק בחו"ל, נכסים בחו"ל (כולל LLC), טפסי 867 מישראל ודברים נוספים יתווסף שכר טרחה בהתאם.

(2) דיווח מקוון למע"מ PCN874 - תוספת 30% לשכר הטרחה

בהעברת החומר לאחר החמישי לחודש - ייגבה תשלום של 15% נוספים ולא פחות מ- 100 ש"ח.

לקוחות שלא יעשו הרשאות בנקאיות ייגבה מהם 50 ש"ח על כל פנקס.

(3) במידה ומתוקן תלוש לאחר הכנתו - ייגבה תשלום כעל הכנת תלוש נוסף.

על הכנת 161 ותביעות שונות (דמי לידה, פגיעה בעבודה...) ייגבה תשלום כהכנת תלוש נוסף.

על ריכוזים שנתיים ייגבה תשלום שנתי של 100 / 200 ש"ח (בהתאם לכמות העובדים).

 

המחירים לא כוללים הצהרות הון ועבודות ייעוץ מיוחדות - עבורם ייגבה תשלום נפרד, בהתאם לשעות עבודה או סיכום מראש.

עבור דיונים ייגבה תשלום לפי שעות עבודה בפועל או 20% מהחסכון במס, כגבוה.

המחירון נועד לשם ייחוס בלבד ועשוי להשתנות בהתאם למאפייני וצרכי הלקוח, אף אם לא צוין במסמך זה.

ט.ל.ח.