חוזר ללקוחות –  מאי 2015

 

לקוחות נכבדים,

 

להלן מספר עדכונים ותזכורות:

                                                     

  1. משיכת כספים בפטור ממס לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ₪ -

על פי הוראת שעה שהוארכה לאחרונה עד 30/6/2015 נקבע כי מי שברשותו חשבון לא פעיל בקופת גמל ובו סכום הנמוך מ 7,000 ₪ יוכל למשוך סכום כסף זה, בפטור ממס.

המטרה העיקרית היא לאפשר לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים למשוך כספים אלו בהליך מהיר.

אנו ממליצים לנצל את הוראת השעה הזו ולבצע בדיקה לאיתור הקופות ומשיכת הכספים הניתנים למשיכה.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון בכתובת:

http://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Pages/GemelWithdrawal.aspx

באתר זה קיים גם מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים.

ישנם כיום אפשרויות נוספות לאיתור הכספים (כגון אתר WOBI) – אנו ממליצים לכל אחד להשתמש בכלים אלו כדי להכיר את כל החסכונות והקופות שלו.

 

  1. חוק האריזות

החל משנת 2012 חלה חובה על כל יצרן ויבואן לדווח על כל מוצריו הארוזים.

לאחרונה החל המשרד להגנת הסביבה לשלוח הודעות והתראות שונות בשל אי קיום החוק.

העיצומים והקנסות המוטלים במסגרת החוק גבוהים מאד ויכולים להגיע גם ל 150,000 ₪.

אנו ממליצים לכל יצרן\יבואן לבחון תחולת החוק לגביו ולהיערך בהתאם.

משרדנו מעניק שירותי ביקורת בהתאם להוראות החוק ללקוחות המשרד וללקוחות חיצוניים.

פרטים נוספים ניתן למצוא תחת לשונית "חומר מקצועי" באתרנו או באתר של חברת ת.מ.י.ר. בקישור הבא: http://www.tmir.org.il/content/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%95%D7%AA.aspx

ניתן גם לקרוא מאמר מאת רו"ח חסיד דולב ממשרדנו העוסק בנושא זה ויפורסם בביטאון רואה חשבון ובמקומות נוספים – את המאמר ניתן למצוא באתרנו תחת הלשונית "מאמרים".

                                                                                                               

 

  1. חוק הפסולת האלקטרונית –

החל משנת 2014 נכנס לתוקפו חוק הפסולת האלקטרונית אשר כולל 3 חובות עיקריות:

  1. חובת יצרן\יבואן לדווח על מכירת ציוד אלקטרוני.
  2. חובת משווק ציוד אלקטרוני לאפשר ללקוחותיו להחזיר לו פסולת אלקטרונית בעת רכישה של ציוד חדש.
  3. חובת כל מי שמחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי (מרבית העסקים בישראל) להתקשר בחוזה עם "גוף מוכר" – ההתקשרות אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

אנו ממליצים לכל יצרן\יבואן\משווק\בעל עסק לבחון תחולת החוק לגביו ולהיערך בהתאם.

פרטים נוספים ניתן למצוא תחת לשונית "חומר מקצועי" באתרנו ובאתרים של "הגופים המוכרים":

חברת אקומיוניטי          http://www.ecommunity-erp.co.il/he/

חברת מאי                    http://www.mai.org.il/

 

  1. טופס 5239 וגילוי מרצון

בהזמנות זו נזכיר כי משרדנו מבצע גילויים מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים. ביום עיון שנערך בנושא נאמר על ידי נציג מס הכנסה כי בשנים הקרובות ייעשו מאמצים גלובליים להשקפת כל המערכת הפיננסית העולמית ויצירת ממשקים ומאגרי מידע משותפים – דבר אשר יהפוך את כל החשבונות של תושבי ישראל לגלויים בפני רשויות המס בארץ.

אנו ממליצים לכל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות בחו"ל שאינם מדווחים (בין אם יתקבלו בירושה או בכל דרך אחרת) להשתמש בהליך זה על מנת להלבין את הונו בצורה חוקית ועל ידי כך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית אשר מבצע.

כמו כן, לאחרונה רשויות המס שלחו תזכורות וטפסי 5239 חדשים לציבור רחב של אנשים – אנו ממליצים לכל מי שקיבל טופס כזה לקבל ייעוץ בטרם המילוי שלו.

גם בנושא זה פורסם מאמר על ידי רו"ח חסיד דולב וניתן לקרוא אותו באתרנו תחת לשונית "מאמרים".

 

 

משרדנו עומד לרשותכם בנוגע לכל שאלה והתייעצות.

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרנו בכתובת: http://www.kabkh.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון