לקוחות נכבדים,

 

ברצוננו לברך אתכם ואת בני משפחותיכם בברכת שנה אזרחית טובה ומוצלחת.

 

להלן מספר עידכונים:

1. דיווח ותשלום מס 10% בגין הכנסות מהשכרה למגורים-

     מי שברשותו דירה/דירות שהוא משכיר למגורים בסכום של מעל 5,080 ₪ לחודש,עליו להסדיר את תשלום 10% עד ל- 30.1.16.

 

2. הצהרת עוסק פטור-

    בהתאם להוראות מס הכנסה על עוסקים פטורים לדווח עד ליום 31/1 של כל שנה על מחזור עסקיהם בשנה הקודמת. במהלך חודש דצמבר 2015 הוציאה רשות המיסים מספר עדכונים בקשר לאכיפה וקנסות בהם צויין כי החל מהשנה יחלו לאכוף דיווח זה (שלא כבעבר), הקנס על אי הגשת ההצהרה במועד – 750 ₪.

 

3. הפחתת מס חברות-

  הממשלה אישרה את הפחתת מס החברות משיעור של 26.5% ל- 25% החל משנת 2016.

 

4. עדכון שיעור דמי ביטוח לאומי למעסיקים החל משנת 2016 –

ביום 4.1.16 עדכן המוסד לביטוח לאומי את הסכומים והשיעורים לעניין "שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות לציבור המעסיקים החל מינואר 2016", בין היתר נקבע כי שיעור חלק המעסיק בדמי הביטוח בשיעור המלא יעלה ל- 7.5% וזאת במקום 7.25% עד ליום 31.12.2015.

 

5. הארכת חוק האנג'לים- הטבות מס למשקיעים בחברות סטארט-אפ

הוראת השעה שהייתה אמורה להסתיים בשנת 2015 הוארכה ל- 4 שנים נוספות. הכנסת אישרה את הארכת הוראת השעה לרבות תיקונה והרחבת הטבות המס כך שינתנו הטבות למשקיעים בחברות סטארט-אפ תוך קבלת וודאות יותר מוקדמת על זכאותם.

 

6. הגדלת פטור ממס מקצבה-

החל משנת 2016 הפטור ממס מקצבה (גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62) יגדל לשיעור של 49% מהתקרה (לזכאים לפטור), דהיינו הכנסה פטורה של עד כ- 4,100 ₪ לחודש.

 

כמו כן, נציין כי מבצע הגילוי מרצון של רשות המיסים הוארך בחודש ספטמבר לתקופה נוספת ואנו ממליצים למי שטרם הסדיר את דיווחיו לפעול דרך הליך זה.

משרדנו ביצע מספר רב של גילויים מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון