לקוחות נכבדים,

 

ברצוננו להקדים ולברך אתכם ואת בני משפחותיכם בברכת חג שמח.

נעדכן כי, כבכל שנה, משרדנו יהיה סגור בחול המועד פסח וייפתח שוב ב- 1/5/2016.

 

לאור מספר מקרים של העברת החומר להנהלת החשבונות באיחור ועומס רב שנוצר עקב כך אצל מנהלות החשבונות, ברצוננו לחזור ולהדגיש כי את החומר להנהלת החשבונות יש להעביר למשרדנו עד החמישי בכל חודש.

 

להלן מספר עדכונים:

מיסוי בעת מכירת דירת מגורים

בפסיקה חדשה בנושא נקבע כי בעלי דירות אשר בחרו ב"מסלול הפטור" לשם דיווח על הכנסות משכר דירה למגורים, בעת מכירת הדירה יחושב עבור הדירה סכום הפחת (גם אם לא נתבע כהוצאה בצורה שוטפת). המשמעות מחישוב כזה היא תוספת של שבח וכפועל יוצא תשלום מס גבוה יותר בעת המכירה. יודגש כי לא מדובר על פסיקה בבית המשפט העליון ולכן הנושא עדיין ניתן לפרשנות שונה.

                               

ייעוץ פנסיוני

משרדנו רואה חשיבות גדולה בחיסכון עתידי. בעקבות שאלות רבות המופנות אלינו בתחום הפנסיה והייעוץ הפנסיוני, ברצוננו להדגיש כי משרדנו אינו בעל רישיון ייעוץ פנסיוני ועל כן אנו ממליצים על שימוש ביועץ פנסיוני בטרם קבלת החלטות בתחומים אלו.

 

חובת מילוי טופס 161 ד'  בגיל פרישה

בהזמנות זו נדגיש את החשיבות במילוי טופס 161 ד' על ידי עובד שהגיע לגיל פרישה, גם אם הלה ממשיך לעבוד כרגיל וזאת לצורך קיבוע הזכויות. 

 

גילוי מרצון

בעקבות הפרסומים השונים על השקעות של אזרחים בבנקים בפנמה, ברצוננו להזכירכם את החשיבות של דיווחים על חשבונות בנק ונכסים אחרים בחו"ל כחלק מהדוחות השנתיים.

משרדנו ביצע מספר רב של גילויים ללקוחותינו ולקוחות חיצוניים. אנו ממליצים, לכל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות (בארץ ובחו"ל) שאינם מדווחים (כולל מירושה), להשתמש בהליך זה על מנת להלבין את הונו בצורה חוקית ועל ידי כך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית.

 

מע"מ על ייבוא שירותים בלתי מוחשיים

לאחרונה פורסם בתזכיר כי רכישת שירותים בלתי מוחשיים חייבת בתשלום מע"מ (רכישת אפליקציה, רכישת תוכנה, שידורי טלוויזיה מחו"ל וכיוצ"ב). מאמר בנושא פורסם על ידי רו"ח סנדק ארז ממשרדנו וניתן לקריאה באתר (קישור למאמר).

 

הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני החל מ 1/7/2016

בעקבות חתימה על הסכם קיבוצי חדש שיחייב את כלל המעסיקים והעובדים במשק הועלו ההפרשות ויעמדו על:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים – 5.75% (והחל מ 1/1/17 6%)

תשלום מעסיק לרכיב התגמולים – 6.25% (והחל מ 1/1/17 6.5%)

כל הלקוחות אשר מקבלים מאיתנו שירותי שכר, ההפרשות יעודכנו על ידנו.

                                   

 

משרדנו עומד לרשותכם בנוגע לכל שאלה והתייעצות.

באתרנו קיים גם חוזר מפורט המכיל חומר רב הקשור לרבעון ראשון בשנת 2016.

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרנו בכתובת: http://www.kabkh.co.il

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון