לקוחות נכבדים,

לקראת סוף שנת המס, אנו מאחלים לכם שנה אזרחית טובה, שנה של הצלחה כלכלית, בריאות ואושר.

 

להלן מספר עדכונים:

  1. חוק התוכנית הכלכלית (טרם עבר בחקיקה, צפוי לעבור לקראת סוף השנה) – חוק ההסדרים

כפי שכבר הורגלנו בעבר, פעם בשנתיים בימים האחרונים של השנה, מעבירים בכנסת את חוק התוכנית הכלכלית (אשר נועד במקור להסדרת חוקים לשעת חירום).

כפי שהיה נהוג, גם השנה החוק כולל שינוי סעיפי חוק רבים אשר נידונים ומועברים כמקשה אחת ומושפעים ממהלכים פוליטיים ואחרים ולרוב ללא דיון מעמיק בכל שינוי.

התוצאה היא "שינוי כללי המשחק" אשר מקשה על עסקים לתכנן ולכלכל צעדיהם בחוכמה.

בחוק התוכנית הכלכלית המוצע (טרם עבר חקיקה) כלולים נושאים רבים וביניהם צפויים לעבור:

מיסוי חברות ארנק, מיסוי משיכות בעלים ויתרות חובה, כפיית חלוקת עודפים, מיסוי דירה שלישית, שינוי שיעורי המס לחברות ויחידים, שינויים במס היסף, שינוי שיטות המיסוי על חברי קיבוץ, שינויים בחוק הנאמנויות, ועוד.

עד שיסתיים הליך החקיקה ייתכנו שינויים בחוק המוצע ואנו ממליצים להמשיך לעקוב באמצעי התקשורת.

           

  1. חוק האריזות והפסולת האלקטרונית

על פי החוק, על כל יצרן ויבואן חלות הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט בהקשר לשני החוקים הנ"ל. בחוק קיימת חובה על העסקים לדיווח שנתי המבוקר על ידי רואה חשבון.

למשרדנו ניסיון רב בביקורת הדיווח השנתי ואנו נמצאים בקשר עם בעלי מקצוע אשר מתמחים בליווי וסיוע בהכנת הדיווח עצמו.

 

  1. תשלום 10% בגין הכנסות שכר דירה למגורים

מי שברשותו דירה / דירות שהוא משכיר למגורים בסכום של מעל 5,030 ₪ לחודש כדאי לשלם את המס בסך 10% עד 30/1/2017 (ניתן גם לבצע דרך אתר רשות המסים באינטרנט).

 

  1. הפקדות לקרנות השתלמות וקופות גמל / קרנות פנסיה לעצמאיים

בהזדמנות זו נזכיר כי הפקדה לקרן השתלמות וקופת גמל / קרן פנסיה מזכה בהטבת מס, בתנאי שההפקדה תתבצע במהלך השנה. ועל כן, מי שמעוניין בביצוע הפקדה שכזו יש לבצעה עד לסיום השנה.

 

החל מה- 1/1/2017 ככל הנראה תהייה חובה על עצמאיים להפקיד כספים לפנסיה בסכום של 4.45% עד למחצית השכר הממוצע במשק (4,836.5 נכון לשנת 2017) ו- 12.25% מהחלק שמעל לשכר הממוצע (9,673 נכון לשנת 2017)  (עד לתקרה של 8.5% מהשכר הממוצע). בתמורה לכך יופחתו דמי הביטוח לאומי לעצמאיים למרוויחים עד כ-20,000 ₪ (והעלאה למי שמרוויח יותר). אנו ממליצים לכל לקוחותינו העצמאיים לפנות לסוכן\חברת ביטוח להסדיר הפרשות מסודרות, כדי להימנע מסנקציות וקנסות.

 

הפקדה לקרן השתלמות - שיעור ההפקדה הוא 7% מתוך 261,000 ש"ח, כלומר 18,270 ש"ח, ואולם 2.5% הראשונים אינם מקנים הטבת מס. רק 4.5% הנותרים מקנים הטבת ניכוי לעצמאי. כלומר, 11,745 ש"ח.

תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים: 18,240 ש"ח.

 

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה - שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה עד תקרת הכנסה שנתית בסך 208,800 ש"ח. 5% זיכוי במס ו-11% ניכוי במס.
ההפקדה מוגבלת לתקרת הפקדה חודשית בסך 2,784 ש"ח (33,408 ש"ח בשנה).

 

  1. הארכת תקופת ההתיישנות

הוארכה התקופה שניתנה לפקיד השומה לבדיקת הדיווח והיא תעמוד על ארבע שנים במקום שלוש.

לדוגמא: שומת שנת 2013 שהוגשה בשנת 2014 תתיישן בשנת 2018 (במקום ב 2017).

 

  1. שומה חלקית

ניתנה לרשויות המס אפשרות לערוך לנישום "שומה חלקית" ובה יידונו נושאים ספציפיים אשר ייבחנו בצורה רוחבית אצל נישומים רבים. מס הכנסה שם לעצמו דגש לטפל ביתרות חובה של מנהלים ועל כן ישנה חשיבות לסגור יתרות אלו או לכל הפחות לעגן יתרות אלו כהלוואות, עם ריבית ופירעון, בהסכם חתום בין החברה למנהלה.

 

  1. קופת גמל להשקעה

מוצר חיסכון חדש אשר יעניק לחוסכים אפשרות ליהנות מיתרונות קופת גמל רגילה עם אפשרות משיכה בכל עת (המשיכה, שלא לפי התנאים, תחויב במס של 25% על הרווחים). ניתן להפקיד עד 80,000 ₪ בשנה וניתן לבחור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה.

 

משרדנו מקפיד להתעדכן ולהשתפר כל העת בניסיון לשמור על רמתנו המקצועית, על רמת השירות, היושרה והאמינות שלנו. 

במידה ויש לכם מכרים אשר פותחים עסק או מחזיקים בעסק קיים, נשמח אם תוכלו להמליץ להם עלינו.

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרנו בכתובת: http://www.kabkh.co.il

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה והתייעצות.

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון