לקוח/ה נכבד/ה,  
אנו עומדים בראשיתה של שנת המס 2018.
 
כמדי שנה ברצוננו להפנות תשומת לבכם למספר דברים:
 
1. דיווח ותשלום מס 10% בגין הכנסות מהשכרה למגורים
מי שברשותו דירה/דירות שהוא משכיר למגורים בסכום של מעל 5,010 ₪ לחודש, עליו להסדיר את תשלום 10% עד ל- 30.1.18.
בהזדמנות זו נפנה תשומת לבכם לפסק דין חדש בעליון שפסק כי, נישום שהחזיק ב- 24 דירות חוייב במס בשיעור המוטל על עסק ולא בשיעור 10%.
 
2. הצהרת עוסק פטור
בהתאם להוראות מע"מ, על עוסקים פטורים לדווח עד ליום 31/1 של כל שנה על מחזור עסקיהם בשנה הקודמת.
 
3. תשלום לרשם החברות 
על כל חברה בע"מ לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות. ברצוננו להדגיש כי תשלום עד סוף פברואר מקנה הנחה. ניתן לבצע את התשלום באתר האינטרנט של רשם החברות, גם בהעדר בקשה לתשלום שנשלחה אליכם בדואר.
 
4. בעקבות עלייתם לכותרות של המטבעות הקריפטוגרפים בכלל והביטקוין בפרט, מצ"ב קישור למאמר פרי עטו של שותף במשרד, רו"ח חסיד דולב, בנושא מיסוי המטבעות הללו.
בהזדמנות זו נבהיר כי לנושא יש השלכות מיסויות ואנו ממליצים להיוועץ בנו.     
 
5. גילוי מרצון וטופס 5329
לאחרונה פורסם נוהל חדש של גילוי מרצון.
בשנים הקרובות ייעשו מאמצים גלובליים להשקפת כל המערכת הפיננסית העולמית ויצירת ממשקים ומאגרי מידע משותפים – דבר אשר יהפוך את כל החשבונות של תושבי ישראל לגלויים בפני רשויות המס בארץ.
משרדנו מבצע גילויים מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים.
אנו ממליצים, לכל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות (בארץ ובחו"ל) שאינם מדווחים (כולל מירושה), להשתמש בהליך זה על מנת להלבין את הונו בצורה חוקית ועל ידי כך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית.
כמו כן, לאחרונה רשויות המס שלחו תזכורות וטפסי 5329 חדשים לציבור רחב של אנשים –
אנו ממליצים לכל מי שקיבל טופס כזה לקבל ייעוץ בטרם המילוי שלו.
 
6. לפי עמדת רשות המסים עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסות חייבות של המעסיק החל משנת 2018 ואילך. אנו פונים לכל המעסיקים אשר ברשותם קופה מרכזית לפיצויים ליצור קשר עם משרדנו לשם חישוב היתרות והפעולות שיש לנקוט בהקשר לכך.
 
7. על פי תקנות חדשות, על מעביד המעסיק מעל 20 עובדים לדווח באופן מקוון על ההפרשות הפנסיוניות של עובדיו. ישנם שינויים קלים כרגע גם למעבידים המעסיקים מתחת ל- 20 עובדים.
משרדנו, בשיתוף עם משרדים אחרים, עדיין בוחן את הגופים בשוק וטרם הצליח להגיע להסכמה עם גוף אחד למתן שירות ללקוחות המשרד.
נקבע שאופן התשלום לקופות ייעשה באופן ישיר לקופות עצמן (ולא באמצעות המחאות).
ההמלצה היא לבצע את התשלום בהעברה בנקאית, בסכום אחד, לגוף אשר ייחלק את הסכום בין הקופות והמסלולים השונים.
אנו ממליצים לכל המעסיקים להתכונן לכניסתן של התקנות לתוקף.
בעקבות התקנות החדשות והשינויים בחקיקה, החל מחודש 2/2018 (משכורת חודש 1/2018) אנו נשלח לכלל המעסיקים, ביחד עם תלושי המשכורת, את פירוט הסכומים לכל קופה ובהמשך גם נשלח קובץ אחיד, בהתאם למתכונת שנקבעה בתקנות החדשות. ועל המעסיקים לבצע את התשלום בעצמם.
 
8. חבויות מס ותשלומם - למי שקיימת יתרת מס לתשלום בגין דוח 2017 מומלץ לשלמה ללא ריבית והצמדה עד סוף 01/18 או עד סוף 02/18 עם 50% הנחה בריבית ובהצמדה.
 
9. דיני עבודה - בהזדמנות זו נפנה תשומת לבכם לחובות החלים על מעסיקים ונבקשכם לקרוא את האמור בנושא תחת לשונית "חומר מקצועי" באתרנו.
 
10. דיווח חצי שנתי על שוק ההון – כל אדם וחברה אשר צברו רווחים ממכירת ניירות ערך סחירים וקרנות נאמנות במהלך השנה צריכים לדווח פעם בחצי שנה (ב-31 ביולי על רווחים של ינואר עד יוני וב-31 בינואר על רווחים של יולי עד דצמבר) על רווחים אלו ולשלם מקדמות בהתאם. 
החובה חלה רק כאשר לא מנוכה מס במקור מתשלומים אלו (ועל כן מדובר בעיקר במקרים בהם המשקיע נעזר בחברות ניהול תיקים מחוץ לישראל).
למיטב ידיעתנו, רשות המסים מעולם לא הטילה סנקציות על אי הדיווח החצי שנתי והסתפקה בדיווח השנתי כחלק מהדוח השנתי שמוגש לה.
על לקוחות אשר מעוניינים בדיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בהתאם להעביר למשרדנו את כל החישובים והמסמכים הרלוונטיים לתקופה האמורה.
 
אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהישאר מעודכנים דרך אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת http://www.kabkh.co.il
 
בהזדמנות זו נציין כי משרדנו מתעדכן ומתקדם כל העת בניסיון לשמור על רמתו המקצועית, על רמת השירות והיחס ועל היושרה והאמינות שלנו. 
 
 
בכבוד רב,
קבקוב בלאס ושות'
רואי חשבון