לקוח/ה נכבד/ה,  
 
ברצוננו לאחל לקהל לקוחותינו וחברינו חג שמח.
כבכל שנה, בחול המועד פסח משרדנו יהיה סגור.

בהזדמנות זו נעדכנכם במספר נושאים.
כדי להקל על הקריאה, ניתן קודם את רשימת הנושאים ולאחר מכן נרחיב לגבי כל אחד מהם:

1. מס שולי למחזיקים מעל ל-5 דירות מגורים (במקום מס של 10%).
2. קיצור שעות העבודה במשק.
3. חשיבות עדכון ביטוח לאומי בשינויים.
4+5. הרשאות בנקאיות - מיועד לכל מי שאנו עושים לו הנהלת חשבונות!
6. אישורי צפייה בבנק - מיועד לכל מי שמנהל אצלנו הנהלת חשבונות כפולה (חברות ועצמאיים גדולים).
7. חשיבות העברת החומר לידינו עד לחמישי ולא יאוחר מהשביעי בחודש.
8. חשיבות סיום הדוחות השנתיים מוקדם בעקבות שינוי במעודי האורכות השנה.
9. ייעוץ מקצועי למחזיקי LLC ובעלי נכסים בחו"ל.
10. ביטקוין ומטבעות וירטואלים בעקבות חוזר חדש של מס הכנסה.
11. גילוי מרצון למי שיש חשבונות, נכסים או הכנסות לא מדווחים בארץ או בחו"ל.


הרחבה:
 
1. ריבוי דירות - בעקבות פסיקת בית המשפט העליון כל מי שברשותו מעל ל-5 דירות מגורים עלול להידרש לשלם על הכנסותיו מס שולי ולא 10% ותיתכן גם דרישה לתשלום מע"מ וביטוח לאומי.
 
2. החל מחודש 4/2018 נכנס לתוקף צו ההרחבה בדבר קיצור שעות העבודה לפיו הופחתה שעת עבודה אחת בשבוע, ללא שינוי בשכר.
היום השבועי בו תופחת שעה ייקבע בתיאום בין המעביד לעובד.

3. לאור מספר ארועים ופסיקות, ברצוננו להסב את תשומת לב העצמאיים לחשיבות הרבה בעדכון ביטוח לאומי בעת גידול ההכנסות או שינוי בהיקף העבודה, עוד בטרם יוגש הדוח השנתי.

4. אנו חוזרים ומבקשים מכלל הלקוחות המקבלים מאיתנו שירותי הנהלת חשבונות לבצע הרשאה בנקאית למוסדות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ) - הדבר קריטי לנו לשם ביצוע הנהלת החשבונות בצורה מיטבית ועל מנת להיערך בזמן ובאופן יעיל לחוק לצמצום השימוש במזומן.

להסבר מפורט על כיצד יש לבצע זאת, נא ללחוץ על הקישור - הסבר הרשאות

5. כהיערכות נוספת לשינויים בחוק, אנו מתחילים בהעברת תשלומי שכר הטרחה למשרדנו לביצוע בדרך של הרשאה בנקאית (בדומה למוסדות) - ההסבר בסעיף הקודם כולל הסבר על ביצוע הרשאה למשרדנו.

6. אנו חוזרים ומבקשים מכלל הלקוחות עם הנהלת חשבונות כפולה המתבצעת במשרדנו - לפנות לבנק ולהעניק לנו אישור צפייה בלבד בחשבונות הבנק של העסק - הדבר קריטי לנו לשם ביצוע הנהלת החשבונות בצורה מיטבית.

7. בהזדמנות זו נזכיר את החשיבות בהבאת החומר להנהלת החשבונות עד ל-5 בחודש ובכל מקרה לא יאוחר מהשביעי בחודש. זאת במטרה שמנהלי החשבונות יוכלו לעבד את כל החומר במועד ולבצע התאמות בזמן. 
לקוחות המביאים את החומר באיחור פוגעים בעבודת מנהלי החשבונות והמשרד ובהם עצמם. האיחור גם עלול להוביל לקנסות ועלויות נוספות.

8. בעקבות שינוי לרעה במועדי האורכות השנה, אנו מבקשים מכלל הלקוחות להכין ולשלוח לנו את כל החומר לדוחות השנתיים מוקדם ככל האפשר ולהגיב לשאלות בנושא במהירות.

 
9. כפי שרשמנו בחוזרים קודמים ולאחר כניסתו לתוקף של הסעיף החדש בדבר "חברות בית", בעלי LLC ונכסים אחרים בחו"ל מתבקשים לבדוק עם מומחה בינלאומי את מצבם, ניתן לפנות למשרדנו לשם תיאום פגישה.
 
10. ביטקוין ומטבעות וירטואליים (קריפטו) - לאחרונה פרסמה רשות המס חוזר ובו נאמר כי רשויות המס מתייחסות למטבע הוירטואלי כנכס. לגישה זו השלכות רבות ורשויות המס החלו להזמין לדיונים נישומים אשר מחזיקים במטבעות אלו. 
למשרדנו הידע וניסיון בנושא זה. במידה ויש ברשותכם מטבעות כאלו אנא וודאו כי אתם מקבלים ייעוץ מתאים.

11. גילוי מרצון  - בשנים הקרובות ייעשו מאמצים גלובליים להשקפת כל המערכת הפיננסית העולמית ויצירת ממשקים ומאגרי מידע משותפים – דבר אשר יהפוך את כל החשבונות של תושבי ישראל לגלויים בפני רשויות המס בארץ.
משרדנו מבצע גילויים מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים.
אנו ממליצים, לכל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות (בארץ ובחו"ל) שאינם מדווחים (כולל מירושה), להשתמש בהליך זה על מנת להלבין את הונו בצורה חוקית ועל ידי כך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית.


לחוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן להיכנס לאתרנו בכתובת http://www.kabkh.co.il