לקוח/ה נכבד/ה,                                                                                             
 
אנו עומדים בסיומה של שנת המס 2018 וכבכל שנה אנו מפיצים לכם חוזר המכיל מידע שימושי ומקווים שתפיקו ממנו תועלת רבה.
השנה נחלק את החוזר לשני חלקים:
 

1. עיקרי השינויים והדגשים - רלוונטי לכל הלקוחות ואנו מבקשים לקרוא את כולו, נמצא בהמשך המייל הזה.
 
2. הרחבה של כל הנושאים מהחלק הראשון ונושאים נוספים – לצורך קריאת חלק זה יש ללחוץ על הקישור מעבר לחלק ב'
 

בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם שנה אזרחית טובה, מוצלחת ופורייה.
 
אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהישאר מעודכנים דרך אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת http://www.kabkh.co.il
 
 
 
בכבוד רב,
 
קבקוב בלאס ושות'
רואי חשבון
 

 
 
חלק א' – מידע מרוכז וחשוב לסוף השנה
 
 1. החל משנת המס 2017 יתרות בעלי מניות בחברה, בחובה של מעל ל- 100,000, ימוסו כדיבידנד\משכורת.
אנו ממליצים לכל מי שיש לו יתרת חובה בחברה אשר גבוהה מהסכום הנ"ל, לפעול להקטנתה באופן מידי, עוד בטרם מסתיימת השנה – על ידי העברת כספים מהחשבון האישי לחברה או על ידי משיכת דיבידנד.
 
 1. החל מינואר 2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן.
מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור.
החוק קובע כי אסור לעוסק לשלם במזומן על עסקאות בסכום הגבוה מ 11,000 ₪ ולמי שאינו עוסק על עסקאות בסכום הגבוה מ 50,000 ₪.
בנוסף נקבעו הגבלות על שימוש בשקים (ללא ציון מוטב) והגבלות נוספות.
 
 1. בעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן, הכבדות בתקנות של קבלת תשלומים בבנק הדואר ושינויים שנעשו על ידי רשויות המס אנו שבים ומבקשים מכלל הלקוחות לבצע הרשאות בנקאיות.
הרשאה בנקאית לכל המוסדות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ) ללקוחות אשר מקבלים מאיתנו שירותי הנהלת חשבונות, במקום שקים.
והרשאה בנקאית למשרדנו לשם תשלום שכר טרחה, במקום שקים.
כתוצאה מהנטל והשינויים, החל מחודש ינואר 2019, לקוחות אשר לא יעברו להרשאות בנקאיות נאלץ לחייבם ב- 50 ₪, עבור כל פנקס. אנא הימנעו מאי נעימויות והוצאות נוספות ובצעו את ההרשאה.
להסבר מפורט על כיצד יש לבצע זאת, נא ללחוץ על הקישור -  הסבר הרשאות
 
 1. לאחר מתן גרייס של שנה על הסנקציות כנגד מי שאינו מפקיד, החל משנת 2018 קיימת חובה על עצמאיים להפקיד כספים לפנסיה (ניתן לעיין בחוזר פברואר 2017 לפרטים נוספים).
  
 1. אנו מזכירים לכלל לקוחותינו המקבלים שירות הנהלת חשבונות את החשיבות בהעברת החומר השוטף עד לחמישי בכל חודש ואת בקשתינו לקבל אישור צפייה בחשבון הבנק באינטרנט למנהל החשבונות.
העברת החומר במועד מאוחר יותר ואי מתן הרשאה לצפייה גורמת לעיכובים ונזקים לכולנו.
 
 1. על כל חברה בע"מ לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות. ברצוננו להדגיש כי תשלום עד סוף פברואר מקנה הנחה. ניתן לבצע את התשלום באתר האינטרנט של רשם החברות, גם בהעדר בקשה לתשלום שנשלחה אליכם בדואר.
 
 1. לאחר דחייה בשנה, החל משנת 2018 מעסיקים בעלי קופות מרכזיות לפיצויים נדרשים לבצע פעולות לסגירתן.
מדובר על נושא הדורש מיומנות, ידע ועבודה ואנו ממליצים לכל מי שבבעלותו קופה מרכזית לפיצויים ליצור עמנו קשר לשם קבלת הסברים בנושא לשם צמצום הסכומים בקופה (ניתן לעיין בחוזר פברואר 2017 לפרטים נוספים).
 
 1. לאחר דחייה בשנה, החל ממשכורת ינואר 2019 נכנסות לתוקף תקנות חדשות בדיווחי מעסיקים שיחולו על מרבית המעסיקים במשק (עד לנקודה זו התקנות חלו רק על מעסיקים עם מעל 20 עובדים).
השינויים העיקריים הם בדרישה שכל מעסיק ישדר באופן מכוון ובמבנה אחיד את כל התשלומים לקופות השונות של עובדיו וגם צורת התשלום משתנה.
את השירות מומלץ לקבל מ"גורם מתפעל". יש בשוק מספר רב של גורמים מתפעלים ואנו ממליצים להתקשר בשירות עם אחד מהם.
כחלק מהשינויים, החל ממשכורת חודש 1/2019 על המעסיקים לבצע את התשלום לקופות בעצמם ולא על ידי משרדנו.
 
 1. אנו מזכירים לכל ציבור העצמאיים את ההטבות במס על הפקדות לקרן השתלמות וגמל ומדגישים כי ההטבות יתקבלו רק על ידי הפקדה שתבוצע במהלך שנת 2018.
 
 1. לכל מי שצפויה לו תוספת מס בגין שנת 2018 מומלץ לשלמה במהלך חודש 1/2019 כדי להימנע מתשלומי ריבית והצמדה.
 
 1. אנו מבקשים לחדד את חשיבות שמירת כל דיני העבודה על ידי כל לקוח המעסיק עובדים (לפרטים נוספים ניתן לקרוא באתרנו תחת לשונית "חומר מקצועי") ומחלקת השכר במשרדנו זמינה לשאלות בתחום.
 
 1. אנו מבקשים לחדד את חשיבות שמירת כל החוקים בנוגע לניהול ספרים תקין. רואי החשבון ויועצי המס במשרדנו זמינים לכל שאלה בנושא ומומלץ במועד החתימה על הדוחות או בכל מועד אחר לבקש הסברים מפורטים.
 
 1. לאחרונה נעשים מאמצים גלובליים להשקפת כל המערכת הפיננסית העולמית ויצירת ממשקים ומאגרי מידע משותפים – דבר אשר יהפוך את כל החשבונות של תושבי ישראל לגלויים בפני רשויות המס בארץ.
משרדנו מבצע גילוי מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים.
אנו ממליצים, לכל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות (בארץ ובחו"ל) שאינם מדווחים (כולל מירושה), להשתמש בהליך זה על מנת להלבין את הונו בצורה חוקית ועל ידי כך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית.
כמו כן, לאחרונה רשויות המס שלחו לציבור רחב של אנשים טפסי 5329 (מאגף המודיעין – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה).
אנו ממליצים לכל מי שקיבל טופס כזה, לפנות אלינו לקבלת ייעוץ, בטרם המילוי שלו.
 
בהזדמנות זו נזכיר גם את נושא הביטקוין והמטבעות הוירטואלים. לאחרונה החלו ברשות המסים לפתוח תיקים ולבקש הסברים ממי שמחזיק במטבעות שכאלו.
אנו ממליצים לכל מי שמחזיק במטבעות אלו לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ ספציפי בנושא.

לחוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן להיכנס לאתרנו בכתובת http://www.kabkh.co.il