לקוח/ה נכבד/ה,                                                                                             
 
ברצוננו לאחל לקהל לקוחותינו וחברינו קיץ צונן ונעים.

בהזדמנות זו נעדכנכם במספר נושאים.
כדי להקל על הקריאה, ניתן קודם את רשימת הנושאים ולאחר מכן נרחיב לגבי כל אחד מהם:

1. רשויות המס הודיעו כי הכתובת הקובעת למשלוח דואר תהייה הכתובת המעודכנת במשרד הפנים בלבד!
2. שימוש באפליקציות להעברת מזומנים בעסקים כדוגמת paybox, bit, PayPal ודומיהם חייבים בדיווח, בזהה לכל דרך תשלום אחרת.
3. קבלת דרישה למילוי דוח מקורות והכנסות וגילוי מרצון.
4. תזכורת דיווחים שוטפים, דוחות שנתיים.
5. חוק המזומן החדש.

6. השקעות בארץ ובחו"ל וייעוץ שוטף.

הרחבה:

1. החל מ 11/7/2019 הודיעו רשויות המס כי משלוח, כל המכתבים, מרשויות המס יישלחו אך ורק לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.
הובהר כי החוק אינו חל על משלוח דואר לתאגידים.
בהתאם אנו מבקשים מכלל הלקוחות לוודא שהכתובת הנכונה שלהם למשלוח דואר זהה לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.

2. לאחרונה התפשט השימוש באפליקציות להעברת כספים בין אנשים (כדוגמת פייבוקס, ביט,פיי, פייפל ודומיהם) יודגש כי בעת קבלת כסף באמצעות אפליקציה יש להוציא קבלה או חשבונית מס - בדומה לכל צורת תשלום אחרת.
יודגש כי רשות המס החלה לדרוש מהבנקים להעביר לידיה רשימות של מקבלי כספים באמצעות אפליקציות אלו על מנת לבדוק העלמות מס המבוצעות באמצעותן.
בעסקים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה נציין כי, במידה ובעל עסק משתמש באפליקציות אלו ובמידה ובאפליקציות אלו מצטברים כספים - יש להכניס את "דפי הבנק" ואישורי יתרה כחלק מהחומר של הנהלת החשבונות.

3. בימים האחרונים החלו אזרחים רבים לקבל מכתבים אשר כותרתם: דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.
מדובר על מהלך נוסף של רשות המסים שמטרתו להכניס לרשת המס נישומים אשר חייבים בדיווח ותשלום מס.
אנו ממליצים לכל אחד שמקבל מכתב שכזה להיוועץ עם משרדנו,
נזכיר כי אי דיווח מהווה עבירה פלילית.
נזכיר כי משרדנו מבצע גילוי מרצון ללקוחותינו וללקוחות חיצוניים. 
על כל מי שבבעלותו נכסים או הכנסות (בארץ ובחו"ל) שאינם מדווחים (כולל מירושות ומתנות), להשתמש בהליך זה כדי להלבין את הונו בצורה חוקית וכך לקבל חסינות בגין העבירה הפלילית.
נדגיש כי תקופת ההליך של גילוי מרצון מסתיימת ב 31/12/2019.

4. אנו נמצאים בעיצומה של "תקופת הדוחות השנתיים לשנת המס 2018".
בהזדמנות זו נזכיר כי אנו מבקשים מכל לקוחות המשרד, שטרם העבירו לידינו את החומר להכנת הדוח או את ההשלמות שנתבקשו להעביר על ידינו - להעביר את כל החומר בהקדם, בכדי להימנע מקנסות בשל איחורים.
בתקופה זו אנו ממליצים לכל הלקוחות לבצע בדיקה תקופתית על חצי השנה הראשונה של שנת 2019 והצפי למחצית השנה השנייה ולוודא תשלומי מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה מתאימים.
כמובן שרואי החשבון במשרדנו זמינים לכל שאלה בנושא.

5. כאמור בחוזרים קודמים, החל מינואר 2019 נכנס לתוקף חוק צמצום השימוש במזומן.
בהמשך אליו, החל מ 1/7/2019 נכנס לתוקף תקן "השיק האחיד" אשר משנה את מבנה השקים הקיימים.
אנו חוזרים ומבקשים מכלל הלקוחות להיערך בהתאם לחוקים החדשים.
כפועל יוצא משני החוקים הללו ובכדי לעמוד בדרישות החוק, אנו חוזרים ומבקשים מהלקוחות שטרם ביצעו הרשאות בנקאיות לכל המוסדות ולמשרדנו לבצע זאת באופן מיידי.
כמו כן אנו מזכירים לכל הלקוחות שמנהלים במשרדנו הנהלת חשבונות כפולה וטרם נתנו למנהלות החשבונות גישה (לצפייה בלבד) בחשבונות הבנק לבצע זאת באופן מיידי.

6. אנו מבקשים מכל אחד, אשר מתכנן לבצע השקעות ושוקל את המבנה מיסוי של ההשקעה שלו או מתכנן לבצע שינוי משמעותי בעסקו, להתייעץ עם משרדנו או עם מומחים במיסוי בתחום או במדינה בה מתוכננת להתבצע ההשקעה בטרם ביצוע ההשקעה או השינוי.


 
אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהישאר מעודכנים דרך אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת http://www.kabkh.co.il
 בכבוד רב,
 
קבקוב בלאס ושות'
רואי חשבון