לקוח/ה נכבד/ה,                                                                                             
 
משבר הקורונה שתוקף את העולם משפיע ישירות על המשק כולו.
אנו מודעים לאתגרים והקשיים שכולכם חווים ומקווים שכולנו נצלח את המשבר הנוכחי בצורה מיטבית. נכון לשעה זו רשויות המס טרם יצאו בהודעה בנוגע לדחיית תשלומים, דיווחים או כל דבר אחר. הדבר נמצא במו"מ עם הלשכות המקצועיות ואנו ממליצים לעקוב בתקשורת אחר תוצאותיו.
 
מצאנו לנכון לייחד חוזר זה לעצות בנוגע להתמודדות עם המצב הקיים.

1. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להקדים ככל שניתן את העברת החומר למשרדנו.
לא לחכות למסמך אחרון... גם אם חסר מסמך כלשהו, ניתן להשלימו במשלוח למייל סרוק.
גם אנחנו ניצבים בפני בעיות וקשיים רבים ועל כן העברת החומר, מוקדם ככל שניתן לידינו הוא קריטי.

2. במידה ויש עסקים אשר אינם יכולים להעביר את החומר פיזית למשרדנו:
במידה ואין חשש של הידבקות במסמכים - נבקש להשתמש בשירותי שליחים.
במידה ויש חשש להידבקות במסמכים - נבקש לסרוק את החומר ולהעבירו, באופן מסודר, במייל.

3. משרד האוצר הודיע על פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות בערבות מדינה. הקרן מיועדת לעסקים אשר יציגו קשר סיבתי בין הבעיות לבין התפרצות הנגיף. להלן קישור לאתר הקרן

4. בהקשר לדוחות 2019 שבשלב זה משרדנו החל לעבוד עליהם, יש לבחון הכרה בירידת ערך מלאי, היווצרות של חובות אבודים וביצוע הפרשות ככל ועולה צורך בכך.

5. יש לשאוף להקבלה מקסימלית בין הכנסות והוצאות בכדי להימנע ממצב שבו העסק משלם לרשויות בטרם ייקבל את הכסף לידיו.

6. מימוש הפסדים - עקב הירידות החדות בשווקי ההון יש לשקול מימוש וגיבוש הפסדי הון בני קיזוז (אך במקביל יש להימנע מביצוע פעולות כעדר וכתוצאה מחרדה).

7. עסקים שנקלעים לקשיים כספיים יכולים לשקול מספר אפשרויות, בנוגע לעובדיהם. בין היתר: הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום, הגעה עם העובד על הסכמה להפחתה זמנית בשכר, הוצאה לחופשה מרוכזת וכיוצ"ב.
נציין כי המוסד לביטוח לאומי הודיע כי עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום עקב הקורונה ייקבל מיידית דמי אבטלה.

8. כאשר עובד נדרש להיכנס לבידוד יש לפעול בהתאם להנחיות, להלן קישור למאמר בנושא.
נציין כי ישנה פרשנות מקובלת אשר לפיה עובד בבידוד יכול להמשיך ולעבוד מהבית.

9. ביצוע תרגול העובדים ומערכות המחשוב של העסק בעבודה מהבית של העובדים - כידוע מספר גדל והולך של אנשים נדרשים או יידרשו להישאר בבית.
אנו ממליצים לבעלי עסקים לבצע תרגול של מצב זה בכדי למצוא את הבעיות ולטפל בהן בטרם עת.

נציין כי במידה ותתקבל בעתיד הוראה בנוגע לבנייני משרדים גדולים, בידוד של חלק מעובדי המשרד או כל פעולה אחרת אשר תקשה עלינו לתת לכם שירותים אנו נעשה כל שביכולתינו ליידע אתכם בנוגע לסידורים חלופיים שנמצא.

בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם בריאות שלמה.

אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהישאר מעודכנים דרך אתר האינטרנט של משרדנו בכתובת http://www.kabkh.co.il
 
 
 
בכבוד רב,
 
קבקוב בלאס ושות'
רואי חשבון