עדכון אחרון: 02/8/2020 17:51

מענקים לעסקים:
 
יצויין כי המענקים חייבים במס הכנסה אך פטורים ממע"מ וביטוח לאומי ולכן כל מי שייקבל מענק מתבקש להעביר למשרדנו את אישור קבלתו עם החומר השוטף של שנת 2020.
כמו כן במידה ובעתיד יתברר כי הנתונים עליהם התבססה הבקשה שונים, רשות המסים תדרוש לקבל חזרה את המענק שהתקבל.
 
מענק ראשון - תם המועד לבקשתו.
 
מענק שני - עזרה ראשונה לעצמאיים ובעלי שליטה במטרה לסייע בצרכי מחייה בסיסיים.

להרחבה בתנאי המענק - לחץ כאן.

 
המענק הורחב ויוענק כל חודשיים עד לחודשים מאי - יוני 2021.
התנאי לקבלתו הוא ירידה של לפחות 40% מהמחזור שהיה בחודשיים המקבילים אשתקד.
סכום המענק הוא 15,000 לחודשיים (7,500 לחודש).
מענק שלישי - סיוע לעסקים בהוצאות הקבועות של העסק.
 
המענק הורחב ויוענק כל חודשיים עד לחודשים מאי - יוני 2021.
התנאי לקבלתו הוא ירידה של לפחות 40% מהמחזור שהיה בחודשיים המקבילים אשתקד.
המענק יוענק בהתאם למחזור העסק, לפי 4 מדרגות:
עסקים ממחזור 18,000 עד מחזור 300,000 - מענק בסכום של בין 3,000 ל- 6,000 ₪.
עסקים עד מחזור 100 מיליון - מענק עד 500,000 ₪.
עסקים עד מחזור 200 מיליון - מענק עד 500,000 ₪ ובתנאי של ירידה מעל 60%.

עסקים עד מחזור 300 מיליון - מענק עד 500,000 ₪ ובתנאי של ירידה מעל 80%.

מענק רביעי - עידוד התעסוקה.
 
מענק למעסיקים המחזירים עובדים לעבודה בסך של 7,500 או 3,500 .₪ 
 
מענק לעסקים חדשים - עסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר או פברואר 2020 יהיו זכאים למענק בגובה 3,000 - 4,000 (עוסק פטור \ מורשה) במידה וישנה ירידה כלשהי כל חודשיים עד לחודשים מאי - יוני 2021.
 
הטבות נוספות:
 
הלוואות בערבות מדינה - הוגדל סכום ההלוואה המכסימלי מ 16% מהמחזור ל- 24%.
 

הטבות בארנונה - עסקים עם ירידה דרסטית בהכנסותיהם יכולים לפנות לרשות המקומית ולבקש הקלה, בכל רשות ישנה ועדה מיוחדת שיכולה לאשר הקלות.

 

מס רכישה - הקטנת מדרגות המס ברכישת דירה נוספת.

 

קרן השתלמות - מתן אפשרות למי שחווה ירידה בהכנסתו למשוך כספים מקרן ההשתלמות בפטור ממס, בטרם הגיע מועד הפרעון.

 

החזר מקדמות 1-2/2020 לעסקים שהקטינו מקדמותיהם ומעוניינים לקבל את המקדמה ששולמה בטרם יוגש הדוח השנתי.

 

הארכת תקופת הזכאות לאבטלה ולמענק הסתגלות (לבני 67) עד ליוני 2021.

 

חל"ת - לשם הקלה על ההתמצאות בחוזר ריכזנו את כל הוראות החל"ת בקישור הבא - קישור לריכוז כל הוראות החל"ת.
 
עבודה מהבית - בעקבות המשבר מעסיקים ועצמאיים רבים רכשו מחשבים ניידים, מדפסות, שילמו על אפליקציות ייעודיות והוצאות רבות אחרות להם ולעובדיהם, הקשורות כולן במישרין לצעדים שננקטו כתוצאה מהמצב.
סעיף 17(6) לפקודת מס הכנסה מאפשר, במקרים של "פגעי טבע אחרים שייקבעו" להכיר בהוצאות הללו כהוצאות שוטפות ולא הוניות (שעל הוצאה הונית יש פחת לאורך חיי הנכס ואילו הוצאה שוטפות מותרת כולה בשוטף).

ועל כן אנו קוראים לכל לקוחותינו לשמור את כל ההוצאות הרלוונטיות ולהעבירם עם החומר השוטף (כולל הסברים, ככל שיש צורך).