נכון ליום 15/7/2020 משרדנו ממליץ למעסיקים להמתין עם הגשת הבקשה עד להסדרה של הדרישות הלא סבירות, העומס הבירוקרטי וחוסר שיתוף הפעולה עם בתי התוכנה.

 

מענק של עד 7,500 ₪ או 3,500 ₪ לעובד שחוזר לעבוד אצל המעסיק.

ניתן להגיש בקשה למענק במסלול א' החל מיום 15/7/2020 ולמסלול ב' החל מיום 1/8/2020.

 

לכניסה ליישום והגשת הבקשה יש להיכנס לאתר משרד התעסוקה - בקישור הבא.

נדגיש כי לצורך קבלת המענק גם העובדים יידרשו להיכנס ליישום ולמלא פרטים.

 

נרכז כאן את עיקרי התנאים, לקריאת התנאים המלאים ניתן להיכנס להודעה הרשמית - בקישור הבא או באתר משרד התעסוקה - בקישור הבא

 

הבקשה תוגש לא יאוחר מ- 60 ימים מתום החודש בגינו מבוקש המענק.

 

העובדים בגינם זכאי המעסיק למענק:

א. העובד מעל גיל 18 וטרם הגיע לגיל פרישה, משתכר מעל 3,300 ₪ בחודש.

ב. העובד נרשם בלשכת התעסוקה והוצא לחל"ת/פוטר מיום 1/3/2020 ועד 30/4/2020 ועבד אצל המעסיק לפחות בחודש 2/2020.

או לחילופין עובד מובטל שנרשם בלשכת התעסוקה מיום 1/1/2020 ועד 28/2/2020 ולא עבד החל ממועד זה ועד 30/4/2020.

ג. זכאי למענק הסתגלות (עובדים מעל גיל 67) בעד מאי 2020.

או לחילופין הוא זכאי להבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020.

או לחילופין הוא זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020.

 

מענק של עד 3,500 ₪ בעד כל עובד מזכה שחזר לעבודה בחודש אפריל/מאי - בתשלום חודשי של 875 בכל חודש (6-9/2020) אם:

1. חזר לעבוד בתקופה מיום 19/4/2020 ועד 30/4/2020 ולא נכלל במצבת העובדים(*) לחודש 3/2020.

או

2. חזר לעבוד עד ל- 15/5/2020 ולא נכלל במצבת העובדים(*) לחודש 4/2020.

 

מענק של עד 7,500 ₪ בעד כל עובד מזכה שחזר לעבודה אחרי חודש מאי - בתשלום חודשי של 1,875 בכל חודש (6-9/2020 או 7-10/2020 - מסלול א' או ב') אם:

בהתאם לבחירת המעסיק, לבדוק את מצבת העובדים של יוני או מאי.

מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. עובדים שחזרו לעבודה בחודשים 4-6/2020 ולא נכללו במצבת העובדים(*) בחודש מאי (או בחודש אפריל לעסקים שהותר להם לחזור לפעילות החל מיום 27/5/2020).

2. חזר לעבודה החל מעום 27/5/2020 ועד ספטמבר 2020.

3. בחודש הראשון לעבודתו החל לעבוד לפני ה- 15 לחודש ועבד ברצפיות לפחות עד תום אותו חודש.

 

* מצבת עובדים לחודש מסויים - מספר העובדים שהועסקו אצל המעסיק באותו חודש (חלקו או כולו), לא כולל עובדים שיצאו לחל"ת/פוטרו באותו חודש.

 

נדגיש כי המענק משולם לכל מעסיק, החל מהעובד הראשון שהוחזר וללא קשר לפגיעה כתוצאה ממשבר הקורונה.

לקישור למצגת הכוללת הסברים מלאים בדבר הזכאות למענק - לחץ כאן 
 
לצערנו המענק המדובר מורכב ביותר וידרוש מהמעסיקים השקעת משאבים לא סבירים - בהבנתו ובביצועו.
להלן מספר דוגמאות:
1. בבקשה הראשונה יש לבחור מסלול, בחירת המסלול לא ניתנת לשינוי ויכולה להשפיע על המענק המתקבל.
2. יש דרישה שכל העובדים שחזרו לעבודה ייכנסו בעצמם ליישום ויזינו את פרטיהם.
3. יש דרישות מוגזמות - הכנסת השם המדוייק של העובד (כפי שמופיע במשרד הפנים), הכנסת טלפון נייד ומייל לכל עובד..
4. אין שום שיתוף פעולה בין חברות התוכנה לרשויות - כלומר אין לנו שום דרך להעביר לכם את הנתונים שתזדקקו להם.

במקביל לפתיחת היישום, ציבור המייצגים יצא בקריאה דחופה להקל ולשנות את היישום כדי שהמעסיקים יוכלו לדווח ולקבל את כספם בקלות ומהירות.
 
בבעיות טכניות או קשיים אחרים יש לפנות למוקד של המענק בטלפון 6539*