מאמרים

נכתב על ידי דולב חסיד רו"ח

 

בעשור האחרון החלו יבואנים ויצרנים לדווח בהתאם לחוק האריזות על כמות פסולת האריזות, אותה הם מוכרים בישראל.

 

מאז החלה חובת הדיווח בשנת 2012 צברו כל הנוגעים בדבר ניסון רב וכפועל יוצא בנו ופיתחו תשתיות דיווח והבנה עמוקה של התהליך והחלה להתפתח פרקטיקה ענפה.

 

במאמר זה אגע במספר שינויים מהותיים אשר התרחשו בתקופה זו ובשינויים צפויים.

נכתב על ידי דולב חסיד רו"ח

 

לפני מספר ימים האריכה רשות המיסים את המועד להגשת בקשות לגילוי מרצון.

נכתב על ידי דולב חסיד רו"ח

 

מועד סיומה של הוראת השעה על בקשות לגילוי מרצון שפורסמה בספטמבר 2014 עומד להסתיים ב 30 ביוני 2016.

הוראת השעה כוללת אפשרות להגשת בקשה אנונימית ורק כאשר יוסכם עם רשות המיסים סכום המס אותו על המבקש לשלם ייחשף שם המבקש.

בחלק מהמקרים, האפשרות הזו מסייעת למבקש ולמייצגו במשא ומתן מול רשות המיסים וכמובן נותנת למבקש את האפשרות לקבל החלטה כאשר הוא עומד בפני התמונה במלואה.

נכתב על ידי רואה חשבון דולב חסיד רו"ח

 

כידוע, כל עוסק שנרשם במע"מ יכול להירשם או כעוסק פטור או כעוסק מורשה.

ישנם יתרונות וחסרונות בכל סוג של עוסק. אך ניתן לומר, כי לרוב העוסקים הקטנים פשוט ומשתלם יותר להיות עוסק פטור.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם במגזין ניו טק ב 8/2019

קישור לכתבה במגזין new tech

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 3/2018 בבטאון רואה חשבון

קישור לביטאון

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011 - הידוע כ"חוק האריזות" מחייב את היבואנים והיצרנים בדיווח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון.

במקביל לכניסת החוק לתוקף, פורסם נוסח מוסכם של חוות דעת, אשר נכתב על ידי המשרד להגנת הסביבה ולשכת רואי חשבון על בסיס של ידע תיאורטי והנחות הצדדים בנוגע לחוק החדש.

בשנה האחרונה, לאחר מספר שנות ניסיון של כל הצדדים, עלה הצורך לעדכן את חוות הדעת לפרקטיקה הנהוגה.

מאמר זה ינסה להסביר את הצורך בשינוי ויתמקד בפירוש של חוות הדעת החדשה.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ב 1/2018

שנת 2017 שהסתיימה נחשבת לשנה שבה פרץ המטבע הווירטואלי ביטקוין לתודעת ההמונים.

זינוק של כ- 1,500% משער של 1,000 דולר לכ- 15,000 דולר הספיקו כדי לייצר הד תקשורתי.

רשויות המס בעולם, כולל זו שלנו, הבינו את גודל התופעה וכבר בתחילת 2017 פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר בנושא מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין).

כצפוי, ישנה מחלוקת מקצועית בין רשות המסים לבין הציבור המחזיק במטבעות אלו.

במאמר זה נסקור מספר סוגיות וננסה לנתח אותן.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ב 1/2018

נדגיש כי, אחזקת נכסים וחשבונות בנק בחו"ל מותרת על פי כל דין.

עם זאת, על רווחים ועל אחזקות, מעל סכומים מסוימים, חייבים לדווח באופן שוטף ולשלם מסים לרשויות המס, בהתאם לדיני המס בישראל.

לאחרונה פורסם על ידי רשות המסים הנוהל החדש לגילוי מרצון.

נכתב על ידי רו"ח ארז סנדק ופורסם ב 3/2016  

במהלך חודש מרץ השנה התפרסם תזכיר חוק מס ערך מוסף בקשר לגביית מע"מ בשל רכישת מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שרותי תקשורת ושרותי רדיו וטלוויזיה מספקים בינלאומיים אשר מושבם אינו בישראל, דהיינו יבוא נכסים בלתי מוחשיים.

רו"ח ארז סנדק מתייחס בהרחבה לנושא באתר gadgety ב 3/2016.

קישור למאמר

עסקאות של ייבוא מוצרים בלתי מוחשיים (מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שרותי תקשורת, שידורי רדיו וטלויזיה ורכישת תוכנות) הן עסקאות חייבות במע"מ בישראל.