מאמרים

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 1/2016 באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" ובאתר של רמי אריה.

קישור למאמר

בשנת 2009 פורסם בספר החוקים "חוק ההתייעלות הכלכלית" ובו עודכנה תקרת עוסק פטור מסכום של  79,482 ₪  לסכום של 100,000 ₪. התיקון הוא רטרואקטיבית החל מ 1/1/2014.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 10/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

בתאריך 23/7/2009 פורסם בספר החוקים חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 ובו בפרק המיסים נרשם כי בהגדרת עוסק פטור יתוקן הסכום הנקוב (79,482) ל- 100,000 ₪.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 9/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" 

לפני מספר ימים תם המועד האחרון (שכידוע הוארך מאז עד ל- 30/6/2016) להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראת השעה.

נוהלי גילוי מרצון, במתווים שונים, היו קיימים עוד משנת 2005. אך המתווה הנוכחי הינו מכניס מאד למדינת ישראל וחשף יותר מ 10.3 מיליארד ₪ בשנה האחרונה, להלן מספר גורמים עיקריים:

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 7/2015  באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע" ובפורטל "תשתיות"

קישור למאמר

כחלק מהניסיון של מדינת ישראל ליישר קו עם החקיקה העולמית בתחומי המיחזור וההתמודדות עם בעיית הזיהום הסביבתי החלה כנסת ישראל ב"חקיקה ירוקה".

החל משנת 2014 נכנס לתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 - הידוע בפשטות כ"חוק הפסולת האלקטרונית".

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 6/2015 בבטאון רואה חשבון, באתר "כל מס",  בחוברת "ידע למידע", בפורטל "תשתיות" ובאתר של רמי אריה

קישור למאמר

החל משנת 2012 נכנס לתוקף החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011 - הידוע בפשטות כ"חוק האריזות".

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 1/2015 באתר "כל מס" , חוברת "ידע למידע" ובאתר של רמי אריה

קישור למאמר

ב- 7 בספטמבר 2014 פורסם הנוהל החדש לגילוי מרצון ואיתו פורסמה הוראת שעה המאפשרת פניות במסלול אנונימי ומסלול מקוצר. ב- 8 בדצמבר פורסמו הוראות ביצוע אשר מהוות הנחיות לפעולה לנוהל החדש ולהוראת השעה.

נכתב על ידי רו"ח גידי קוכמן ופורסם ב 1/2015 בבטאון רואה חשבון, אתר "כל מס" וחוברת "ידע למידע"

קישור למאמר

סעיף 145 (א) (3) לפקודה מתיר לפקיד השומה, תוך 6 חודשים מיום קבלת דוח שנתי, לבצע בו רק שינויים מסויימים ומוגבלים שלמרות אותם שינויים יוסיפו לראות את הדוח כשומה עצמית.

  

נכתב על ידי בעז ילינביץ' ופורסם ב 11/2014 בגלובס
 

הההיסטוריה שופעת עדויות ודוגמאות לשיטות מיסוי ביזאריות, הן במשטרים אפלים והן גם במשטרים דמוקרטיים ונאורים.

נכתב על ידי רו"ח דולב חסיד ופורסם ב 9/2013 באתר כלכליסט, אתר "כל מס", בטאון רואה חשבון וחוברת "ידע למידע"

קישור למאמר

מקובל לחשוב ששיעור המס של 10% מהשכרת דירה למגורים צריך להיות משולם עד סוף ינואר ואי תשלום המס מבטל את זכאותו של הנישום לבחור במסלול זה. אך סעיף 122 כלשונו, לאחר שתוקן בשנת 2007, אינו כולל התניה זאת.

נכתב על ידי רו"ח מתי חסיד ופורסם ב 10/2012 באתר "כל מס", חוברת ,ידע למידע" ובאתר של רמי אריה

קישור למאמר

כידוע, ביום 1/2/12 ניתנה החלטה בעניין שקורי, באותה סוגיית מס של חישוב נפרד ומאוחד לבני זוג העובדים בעסק שבבעלות בני הזוג ו\או בבעלות אחד מבני הזוג