לקוחות נכבדים,
 

הוספת מספר העוסק ע"ג חשבוניות

רוב העסקים כבר מדפיסים היום את מספר העוסק של הלקוח שלהם ע"ג חשבוניות מס, אולם עד לסוף שנת 2013 - רישום זה לא היה הכרחי מבחינת רשות המיסים.
 

החל משנת 2014 כל חשבונית מס ללקוח שהוא עוסק מורשה / מלכ"ר / גוף ממשלתי או עירוני, חייבת להכיל את מספר העוסק (או את מספר הישות) של הלקוח.
 

אין חובה להדפיס את המספר הנ"ל על חשבוניות ל"לקוחות מזדמנים" (הגדרת "לקוחות מזדמנים" הינה : לקוחות פרטיים או חשבוניות לעוסקים שסכומן מתחת ל- 5,000 ₪ לפני מע"מ).
 

אנא ודאו כי :

  1. כל הספקים שלכם יודעים את מספר העוסק שלכם, וכי מספר זה מודפס נכון על גבי החשבוניות שאתם מקבלים מהם. אם לא הקפדתם על כך עד כה, אנו מציעים שתשלחו לכל הספקים הודעת מייל המציינת את מספר העוסק שלכם.
     
  2. עסקים קטנים המפיקים חשבוניות ידניות – יוסיפו את מספר העוסק ידנית.
     

בהזדמנות זאת, נאחל לכם שנה אזרחית טובה, מוצלחת ומאושרת.
 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

                                                                                                   רואי חשבון