צוות המשרד

מתי חסיד

רו"ח - שותף מנהל

בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

דירקטור בחברה לניהול תיקים

לשעבר יו"ר ועדת ביקורת של קופת חולים לאומית

בוגר קורס רשויות מקומיות וקורס דירקטורים

חבר ועדת הקשר עם מס הכנסה במרחב תל אביב 

גידי קוכמן

רו"ח - שותף

בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

בוגר קורס ביקורת פנים

דולב חסיד

רו"ח - שותף מנהל

בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה ממכללת רופין

סגן יו"ר הועדה הארצית למשרדים קטנים ובינוניים 

חבר ועדת הקשר עם מס הכנסה במרחב תל אביב 

 

דני אפרים

רו"ח

בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

ארז סנדק

רו"ח

בוגר תואר בחשבונאות וכלכלה ממכללת רופין

חיים אשר

רו"ח (מסים)

חבר ועדת הקשר עם מע"מ במרחב תל אביב 

חבר ועדת הקשר עם מס הכנסה במרחב תל אביב