חוזר בעקבות תיקון 42 לחוק מע"מ – הוצאת חשבונית בטרם התקבל הכסף
 

ברצוננו להפנות תשומת ליבכם לתיקון 42 לחוק מע"מ מ 1/4/2012 :

התיקון לחוק אוסר על לקוח לדרוש חשבונית מס לפני תשלום, במקרים בהם הספק רשאי לשלם מע"מ על בסיס מזומן.

התיקון בא להקל ולחזק את כוחם של העסקים הקטנים, שבעבר נדרשו ע"י לקוחות גדולים (וביניהם חברות ממשלתיות וגורמי ממסד שונים) להוציא חשבונית מס בטרם תשלום הכסף – דבר שגרם לחסרון כיס בעסק.
 

המקרים בהם עוסק רשאי לשלם את המע"מ על בסיס מזומן הם :
 

  • כאשר מדובר ביצרן עם מחזור נמוך מ 1,950,000 ₪ ובעסקו לא יותר מ 6 מועסקים (נקבע כהוראת שנה למשך שנה)
  • נותני שירותים עם מחזור של עד 15 מליון ₪.

בנוסף, וללא קשר בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מזומן או מצטבר – מועד הוצאת חשבונית מס יהיה תוך 14 יום ממועד החיוב במס.
 

יודגש כי בעסקאות שירות שמחירן מושפע מיחסים מיוחדים או במקרים שלא נקבע להן מחיר או שהתמורה כולה או חלקה אינה בכסף  – מועד החיוב יהיה תמיד ע"ב מצטבר, כלומר עם מתן השירות.
 

כמו-כן, במטרה להילחם בהעלמת עסקאות, יוטל קנס בשיעור של 30% ממס התשומות שהוכר במסגרת שומה, למי שהעלים תשומות ולא רשם אותן בספרים, ולא ניהל ספרים כדין או ניהל ספרים בסטייה מהותית.

 

בהזדמנות זו ברצוננו לאחל לכל לקוחותינו, עובדיהם ובני משפחותיהם – חג שמח.

כבכל שנה, בחול המועד פסח משרדנו יהיה סגור.