בעקבות פנייה של מספר לקוחות, מצאנו לנכון לעדכן אתכם לגבי הזכאות לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".

נדגיש, כי את המענק רשאים לקבל הן עובדים שכירים והן עוסקים עצמאיים, בתנאי שהם עומדים בתנאים.

 

על מנת לקבל את המענק יש לעמוד בשלושה תנאים במצטבר:

 

  1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
  2. במהלך שנת המס 2011, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.
  3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:
  1. יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדיםהתוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2011, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,040 ₪ ונמוכה מ- *6,034 ₪.
  2. יש לך שלושה ילדים או יותר - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2011, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,040 ₪ ונמוכה מ- *6,645 ₪.

 

*הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2012, בהתאם להוראות החוק.

 

באתר מס הכנסה בכתובת  http://mahanak.org.il/ ניתן למצוא פרטים מלאים לגבי קבלת המענק השלילי ובנוסף, ניתן באתר זה להשתמש בסימולטור המחשב את הזכאות וסכום המענק המגיע.

 

את הבקשות למענק ניתן להגיש באופן אישי בלבד באחד מסניפי וסוכנויות הדואר עד ליום 30 בספטמבר 2012.

 

 

 

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרינו בכתובת: http://www.kabkh.co.il .

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

 בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון