חוזר ללקוחות –  עדכוני נובמבר 2014

 

לקוחות נכבדים,

 

ברצוננו להביא לתשומת לבכם מספר נושאים חשובים :

 

 

  1. ביום 4/11/2014 פרסם משרד הכלכלה הודעה בדבר הפעלת "תוכנית חדשה לקידום שוויון מגדרי תעסוקתי ואיזון בין עבודה להורות" – כחלק מהתוכניות יוענקו לזוכים אותות ו\או מענקים כספיים. בנוסף לאותות והמענקים שיוענקו למעסיקים אשר מקדמים נשים בעסק ונותנים אפשרויות לעובדים לאזן בין משפחה לעבודה, יינתנו גם אותות ומענקים למעסיקים אשר מפעילים תוכניות לקידום נשים המשתייכות לקבוצות אוכלוסיה מיוחדות (חרדיות, בנות מיעוטים, מוגבלויות, חד הוריות, מבוגרות וכיוצ"ב).

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר התוכנית בכתובת www.shivion.org.il

 

  1. "חוק האריזות" – החל משנת 2011 חלה חובה על כל יבואן ויצרן לדווח על משקל האריזות בהם הוא משתמש.

עסקים רבים טרם החלו ביישום החוק ולאחרונה החל המשרד להגנת הסביבה בהטלת סנקציות.

נדגיש כי החוק חל על כל היצרנים והיבואנים, אך ישנן הקלות ליצרנים עם משקל אריזות נמוך מ 1,000 ק"ג ויצרן\יבואן שהמחזור שלו לשוק בישראל קטן מ 40 מיליון ₪.

לקריאת כל הפרטים וההנחיות יש להיכנס לאתר חברת ת.מ.י.ר בכתובת http://www.tmir.org.il/ ותחת הסרגל "עסקים ורשויות מקומיות" ניתן למצוא את כלל ההנחיות והפרטים.

הדיווחים הללו דורשים חוות דעת רואה חשבון ואנו במשרדנו נשמח לעמוד לרשותכם לצורך חוות דעת זו.

 

  1. "חוק הפסולת האלקטרונית" – בדומה "לחוק האריזות", החל משנת 2014 נכנס לתוקפו חוק "הפסולת האלקטרונית" ועל פיו יצרנים ויבואנים אשר מוכרים סוללות, ציוד אלקטרוני וכדומה מחויבים לדווח על משקל רכיבים אלו.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת : http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Types/Pages/electronicwaste.aspx

הדיווחים הללו דורשים חוות דעת רואה חשבון ואנו במשרדנו נשמח לעמוד לרשותכם לצורך חוות דעת זו.

 

  1. בחוק ההסדרים הקרוב, בניסיון להילחם בהון השחור בישראל, תחייב רשות המסים אוכלוסיות שלמות, שבעבר היו פטורות מדיווח שנתי, לדווח כל שנה על הכנסותיהם.

לשם דוגמא :

תושב חוץ אשר שהה בישראל מעל 183 ימים.

תושב ישראל שהעביר מעל חצי מיליון ₪ לחו"ל.

תושב ישראל מעל גיל 25 שהינו "נהנה" בנאמנות.

 

וזאת בנוסף לאוכלוסיות אשר נכנסו בחוק הקודם אשר כללו, בין היתר כל מי שמחזור עסקאותיו בניירות ערך גבוה מ 1,823,000 (הסכום נראה גבוה, אך מי שיש לו תיק של 500,000 ₪ וביצע מספר פעולות במהלך השנה יכול להגיע לזה בקלות).

המגמה הזאת של רשות המסים עלולה להפוך אזרחים רבים למפרי חוק, מבלי ידיעתם. אנו ממליצים לכם לבדוק עם משפחותיכם וחבריכם הקרובים ולוודא שהם אינם מפרי חוק. לכל שאלה או התלבטות בנושא אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.

 

  1. כפי שכבר ציינו בחוזרים קודמים ובהמשך לנקודה 4 בחוזר זה, רשות המסים החלה להילחם בתופעת ההון השחור בדרכים רבות. עבירות מס טומנות בחובן סיכונים רבים הכוללים בין היתר מאסר בפועל וקנסות כבדים מאד. על כן החלה רשות המסים, במקביל לצעדיה האקטיביים לאיתור המעלימים, גם בצעדים של מתן אפשרות לגילוי מרצון ופנייה לאוכלוסיות ספציפיות על מנת לדרבן אותן להצהיר על נכסיהם והכנסותיהם ובכך להימנע מהליכים פליליים.

הדבר בא לידי ביטוי בהליך הגילוי מרצון שתוקפו הוארך לאחרונה ובטפסי 5329 מאגף המודיעין ("דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחול") שנשלחו לנישומים רבים.

אנו ממליצים לכל מי שיש לו הכנסות או נכסים לא מדווחים להתייעץ עם משרדנו.

 

  1. "חברות ארנק" – למרות שהחקיקה "ויתרה" בסיבוב הנוכחי על הכנסת שינויים הקשורים לחברות ארנק, לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בנושא וקבע כי הכנסתה של חברת ארנק תחויב כהכנסה ממשכורת של מנהלה!

יש לציין כי במקרה הספציפי הזה היו הרבה מאד מחדלים בתכנון וביישום של חברת הארנק אשר סיפקה שירותי ניהול לחברה אותה ניהל בפועל מנהל חברת הארנק.

אנו ממליצים לכל "חברות הארנק" – חברות אשר מורכבות מבעל מניות יחיד אשר נותן שירותים ללקוח אחד (כמו לדוגמא במקרים של עורכי דין, יועצים...), ואשר הוקמה בעיקר על מנת לחסוך לבעל המניות את המס על הכנסתו, להיפגש עמנו ולדון בנושא על מנת להביא את חברת הארנק למינימום חשיפה.

 

כבכל שנה, במהלך החודש הקרוב נוציא חוזר מסודר בנוגע לסוף שנת 2014 ופתיחת שנת 2015.

 

משרדנו עומד לרשותכם בנוגע לכל שאלה והתייעצות.

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרנו בכתובת: http://www.kabkh.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון

 

 

תיאור