חוזר ללקוחות – חודש ספטמבר 2014

 

לקוחות נכבדים,

 

ברצוננו להפנות תשומת ליבכם למספר נושאים חשובים אשר קיבלו ביטויים בחקיקה ובפסיקה לאחרונה :

 

  1. לאחרונה שלח מס הכנסה מכתב לנישומים רבים וכותרתו "פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה" – מדובר על מהלך של רשות המיסים אשר מנסה להילחם בהון השחור (כמעט ללא יוצא מן הכלל אין מדובר בכם מכיוון שאתם מדווחים לרשויות. אלא על חבריכם, קרובי משפחותיכם וכן הלאה).

אנו ממליצים לכל מי שקיבל מכתב שכזה לא להתעלם ממנו ואם יש משהו שייתכן שיש לדווח עליו נא להתייעץ איתנו לגביו. התעלמות מהמכתב או הסתרה של מידע מהרשויות היא עבירה הטומנת בחובה סנקציות פליליות.

 

  1. לאחרונה פסק בית המשפט המחוזי בנושא חישוב הפסדים מניירות ערך הנסחרים בבורסות בחו"ל. בפסק הדין קבע השופט כי ההפסדים הנובעים מהפרשי השער אינם ניתנים לקיזוז כנגד נכסים אחרים – זאת בניגוד לפרקטיקה הנהוגה במשרדנו אשר מבוססת על חוות דעת מומחים בנושא. מכיוון שמדובר בפסד דין שאינו חלוט אנו נמשיך בחישוב המטיב ללקוחותינו – אך עליכם לדעת כי הנושא הינו במחלוקת עם רשויות המס.

 

  1. השבוע האריכו במס הכנסה את האפשרות לגילוי מרצון על נכסים והכנסות בחו"ל אשר לא מדווחים למס הכנסה – נדגיש כי הסתרה של נכסים והכנסות כאלו מהווה עבירה פלילית והליכה לגילוי מרצון מהווה חסינות בפני הליך פלילי. אנו ממליצים לכל מי שיש לו נכסים או הכנסות שאינן מדווחות בחו"ל להשתמש בהליך זה.

                                                                      

לכל שאלה בנושאים אלו ואחרים, אתם מוזמנים לפנות לצוות המשרד.

 

כמו כן, בהזדמנות זו נאחל לקהל לקוחותינו ובני משפחותיכם שנה טובה, מוצלחת ופורייה מכל צוות המשרד.

בין התאריכים 8/10 ועד 19/10 משרדנו יהיה סגור לרגל החג (ייפתח שוב ב 19/10).

 

 

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון