חוזר ללקוחות בעקבות מבצע "צוק איתן"

 

לקוחות נכבדים,

עקב המצב בארץ מצאנו לנכון לשלוח חוזר זה ולקוות כי אתם ובני משפחותיכם בריאים ושלמים.

 

אנו יודעים כי עסקים רבים בכל רחבי הארץ ספגו וסופגים נזקים משמעותיים בעקבות המבצע. רשות המיסים בשיתוף עם שר האוצר הוציאו תקנות שיאפשרו תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ.

לצערנו כרגע מדובר רק על עסקים הנמצאים בטווחים של עד 40 ק"מ מגבול הרצועה.

 

כידוע לכם, בימים אלו החלו פרסומים בתקשורת על הצורך בהעלאת המיסים בעקבות המבצע – אנו נעדכן אתכם בשינויים או וכאשר יאושרו סופית.

 

להלן חוזר של רשות המיסים בנושא הפיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ:

 

שר האוצר חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ, בין הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה.

לאחר אישור התקנות בכנסת, יהיה רשאי כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים): מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. המסלולים הירוקים נועדו לתת מענה מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו.

תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, בתנאים שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך. בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או בעלי עסקים שבטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק.

להלן המסלולים הירוקים:

●              מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו-כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים תחת לגיל 14 ולראשונה גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

●              מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ש"ח.

●              מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית. מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ש"ח.

מסלולים לענפים ייחודיים:

לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה לאופי הענף (ביטול הזמנות בבתי מלון ואולמות אירועים) והתייחסות לענפים השונים בחקלאות. גם הפיצויים במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על 3 מיליון ש"ח.

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.6.14 יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.

 

 

לכל שאלה בנושא זה ואחרים, אתם מוזמנים לפנות לצוות המשרד.

 

 

 

בכבוד רב,

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון