חוזר בעקבות 3 פסקי דין חדשים

 

ברצוננו להפנות תשומת ליבכם לשלושה פסקי דין חדשים שניתנו לאחרונה:

 

 1. פס"ד מלכיאלי – בפס"ד זה קבע ביהמ"ש העליון כי לפי סעיף 66 (ד), לבני זוג נשואים העובדים ביחד בחברה בבעלותם יתבצע חישוב מס מאוחד.

  וזאת בניגוד לפס"ד קודם בעליון שקבע כי במידה ובני הזוג הוכיחו לפקיד השומה כי אין תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג יתבצע לזוג חישוב מס נפרד (להלן: "הילכת קלס").

  ביהמ"ש בפס"ד ציין כי הוא מודע לכך שפסיקה זו פוגעת בבני זוג שעובדים ביחד ואף יוצרת הפליה וחוסר שיווין אך לטענת ביהמ"ש לשון החוק בנושא זה ברורה ועד אשר לא יתוקן החוק יש לפעול על פיו.

  נדגיש כי הסיבה לפגיעה בבני זוג הוא בכך שבחישוב נפרד המס מחושב לכל בן זוג לפי מדרגות מס משלו ואילו בחישוב מאוחד מדרגות המס מחושבות מחיבור סך הכנסות בני הזוג.

  לכל אלה התובעים חשוב נפרד – יש להיערך בהתאם לחשוב מאוחד.

 2. פס"ד ניאגו – אומנם פס"ד ניתן בביהמ"ש המחוזי אך נראה כי עיקריו תואמים את רוח הלכות ביהמ"ש העליון.

  פס"ד מדבר על חברה זרה וקובע "מבחן על" לזיהוי חלות דיני המס בישראל על תאגיד זר בבעלות ישראלים.

  המבחן בודק קיומו של טעם מסחרי לקיומו העצמאי של התאגיד הזר ולרישומו ופעילותו כתאגיד דווקא בחו"ל ולא בישראל.

  פס"ד מחדד את ההלכות הקיימות להכרה בתאגיד כתאגיד זר שאינו חייב מס בישראל ומחזק את הכלל של מבחן מיקום השליטה והניהול של התאגיד הזר.

 3. פס"ד גריידי – ביהמ"ש המחוזי פסק כי עובד הנשלח לחו"ל ומקבל הוצאות אכילה, שתייה ולינה (אש"ל)
  בעבור תקופת עבודתו שם, במידה ולא השתמש בכל הכספים שקיבל ולא החזירם למעסיק חויב במס
  עבור החזר הוצאות זה. כלומר, יש לרשום לו הכנסה נוספת בגובה החזר ההוצאות שלא הוציא בפועל.

   

 

חוזרים קודמים ומידע נוסף ניתן למצוא באתרינו בכתובת:http://www.kabkh.co.il   .

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

בכבוד רב,

 

קבקוב בלאס ושות'

רואי חשבון